Nova Color Guard

About This Project

Nova Color Guard is een sportvereniging in Drachten die Color Guard beoefent en aanbiedt in drie groepen. Voor elke show wordt muziek uitgezocht waarop met dans, vlaggen, sabres (zwaarden) en rifles (geweren) een programma wordt bedacht en ingestudeerd. 

www.novacolorguard.nl