Jeugdcultuurfonds

About This Project

Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen bij een muziekdocent of  instelling voor actieve kunstbeoefening. Terwijl het juist voor deze kinderen zo belangrijk is. Het stimuleert hun creativiteit, hun sociale vaardigheden en leert hen op een andere manier naar de wereld kijken.

www.jeugdcultuurfonds.nl